A programrendszer moduljai

A programrendszer modulokból épül fel teljes rendszerré. Minden felhasználónak csak azokat a modulokat kell megvásárolnia, amelyekre ténylegesen szüksége van. Ez lehetővé teszi, hogy egy könyvtárban a teljes rendszer fokozatosan legyen bevezetve. Nem kell egyszerre az összes modult megvásárolni annak sem, akinek az összes modulra szüksége van. Jelenleg a következő modulok állnak a felhasználók rendelkezésére:

A kölcsönző, az és a periodika modul nem különálló program. Ez a két modul a katalogizáló modulba van beintegrálva. Megvásárlásuk estén a katalogizáló modulban külön menüpontként lehet őket elérni.

Katalogizáló modul

A katalogizáló modul az egész NanLIB integrált könyvtári programrendszer alapmodulja. Az összes többi modul erre a modulra épül. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyetlen más modulja sem működőképes a katalogizáló modul nélkül. A katalogizáló modul tehát a NanLIB integrált könyvtári rendszer minimális kiépítése. Ezzel a modullal lehet a dokumentumok adatait rögzíteni, rendeléseket és beszerzéseket nyilvántartani, leltározni és keresni a rögzített dokumentumok adatai között. A modul tartalmazza a kereső modult is. A katalogizáló modulba beépített keresőmodullal azonban csak egy gépen lehet keresni. Ha több gépen is biztosítani kell a keresési lehetőséget, akkor a hálózati keresőmodult is meg kell vásárolni. A katalogizáló modul használatával gyakorlatilag minden papíron végzett adminisztrációs és nyilvántartási munka kiváltható. Használata esetén nem kell a rendeléseket és a beszerzéseket külön nyilvántartani, mert ezek folyamatosan nyomon követhetőek a rendszerrel. A katalogizáló modul használat esetén nem kell továbbá egyedi és csoportos leltárkönyvet vezetni, a leltározás után a program automatikusan hiánylistát készít, és a törlési jegyzék is kinyomtatható a program segítségével. Keresni pedig gyakorlatilag a dokumentumok összes adatára lehet nemcsak a hagyományos cédulakatalógus használata esetén megszokott adatokra. A program használata estén a cédulakatalógus építését nyugodtan abba lehet hagyni.

Kölcsönző modul

A kölcsönző modul segítségével lehet a katalogizáló modullal rögzített dokumentumokat kikölcsönözni az olvasók részére. A kölcsönző modul használatához nem kell minden dokumentumnak szerepelni az adatbázisban. A kölcsönzés közben is lehet rögzíteni az éppen kölcsönzött dokumentum adatait. A kölcsönzésre kerülő dokumentum adatainak rögzítését közvetlenül a kölcsönzési ablakból meg lehet tenni. A programmal a telepítés után azonnal el lehet kezdeni a kölcsönzést, a dokumentum adatok rögzítése nélkül is! A vonalkódok és a vonalkód olvasó használata nem kötelező, de ajánlott, mert meggyorsítja a kölcsönzést. Kölcsönözni a kölcsönözött dokumentumok leltári számának megadásával is lehet. Kölcsönözni leltári számmal és vonalkóddal akár egyszerre is lehet. Ez lehetővé teszi, hogy bármikor rugalmasan át lehessen állni a vonalkóddal történő kölcsönzésre. Nem okoz gondot, hogy az olvasónál esetleg leltári számmal kikölcsönzött dokumentum is van. Az olvasók olvasó törzsből történő kiválasztására több lehetőség is van:

Periodika modul

Folyóiratok, újságok, közlönyök adatainak nyilvántartására szolgál. Egy kicsit nehézkesen ugyan, de a katalogizáló modullal is nyilván lehet tartani ezeket az adatokat. Csak néhány periodika nyilvántartása eseté elég lehet a katalogizáló modul is, de ha több periodika adatait kell nyilvántartani, akkor a periodika modul használata válik szükségessé. Ezzel a modullal könnyebben és részletesebben lehet nyilvántartani a periodikák adatai, mint a katalogizáló modullal. Összefoglalva tehát: amennyiben a könyvtárba nem csak néhány periodika jár, akkor célszerű ezeknek a dokumentumoknak az adatait a katalogizáló modul helyett a periodika modullal nyilvántartani.

A periodika modullal nyilvántartható adatok:

  • A periodikák adatai: cím, alcím, nyelv, periodicitás, ISSN szám, jelzet, lelőhely, kiadó, megjegyzés, státusz, a periodika előző címe, a periodika következő címe.
  • Rendelési és előfizetési adatok.
  • A megérkezett számok adatai.
  • A hiányzó számok adatai.
  • Továbbá lehetőség van a bekötött számok kezelésére is.

Hálózati keresőmodul

A kereső modul külön, önálló modulként is megvásárolható. Erre akkor van szükség, ha több lokális hálózatba kötött számítógépről egyidejűleg akarnak keresni az adatbázisban, adatbevitelt pedig csak egy számítógépen akarnak végezni. A kereső modullal természetesen nem lehet az adatbázis adatit megváltoztatni. Csak keresésre szolgál.

A kereső modul a katalogizáló modulnak is része. Tehát ha csak egy gépen akarnak keresni a programmal, akkor nincs szükség a különálló kereső modulra.

OPAC modul

Az OPAC modul alkalmazásával az olvasók interneten keresztül akár otthonról is elérhetik a könyvtár katalógusát. Böngészhetnek és kereshetnek a dokumentumok adatai között. Az olvasók azonosítóval és jelszóval történő belépés után megnézhetik a kölcsönzött dokumentumaikat a lejárati időkkel együtt. Az OPAC modul kipróbálható a következő katalógusokkal:

Adatbázis karbantartó modul

Ez a modul a programrendszerhez tartozó adatbázisok karbantartására szolgáló különálló program. Ezt a modult nem kell külön megvásárolni, mert rendszerhez ingyenesen jár. A modul használatával a felhasználó egyszerűen át tud térni egy újabb programváltozat használatára. A karbantartó modulnak két fő feladata van:

  • A program fejlesztése során felmerülő, az adatbázis szerkezetét érintő változások automatikus javítása. Egy új programváltozatra való áttérés esetén az adatbázis automatikus frissítése, az esetleges javítások elvégzése
  • Az adatbázis karbantartására szolgáló feladatok ellátása: indexelés, naplófájlok törlése...

A karbantartó modul a következő főbb funkciókat is tartalmazza:

Indexelés

Az indexállományok sérülése, illetve esetleges adatbázis sérülés után célszerű lefuttatni.

Tömörítés

A logikailag törölt rekordok adatbázisokból történő fizikai eltávolítására szolgál.

Naplófájlok törlése (kölcsönzési, adatbeviteli)

A naplófájlokat akkor kell törölni, ha a mérete már túl nagy, vagy a továbbiakban már nincs rá szükség, illetve újra akarjuk kezdeni a naplózást.

Kölcsönzési adatok törlése

Kitöröl minden kölcsönzési adatot. A menüpontot csak nagyon indokolt esetben futassa! A kölcsönzési adatok programból való visszaállítására nincs semmilyen mód!

Adatbázis frissítés

Egy új programváltozatra való áttérés esetén kell ezt a funkciót használni. Amennyiben a felhasználó betartja a részletes leírásban található utasításokat, akkor teljesen biztonságosan, könnyen és nagyon egyszerűen átállíthatja az adatbázist az újabb programváltozathoz.

Adatbázis ellenőrzés

A program megpróbálja felderíteni és automatikusan kijavítani az adatbázis feltöltés közben létrejövő ismert hibákat. A felhasználók által bejelentett gyakori hibák automatikus kijavítására szolgál. Ez a menüpont javítja az esetlegesen programozói hibák miatt keletkező adatbázis hibákat is.

Adatállomány export, import

Ez a modul biztosítja az elektronikus katalógusból az adat kiexportálását és beimportálását. A modul használatával kapják meg az ellátórendszeri központtól a tagkönyvtárak a dokumentumaik adatait.