Általános ismertető

A program kifejezetten kisebb könyvtárak számára készült. A rendszer használata elsősorban iskolai, községi, intézményi és kisebb városi könyvtárak számára javasolt. Ez a programrendszer nem a feldolgozható dokumentumok száma miatt javasolt az ilyen típusú könyvtáraknak, hanem azért, mert a program funkció, szolgáltatásai lettek az ilyen típusú könyvtárak igényeihez igazítva. Fő szempont volt hogy egyszerűen kezelhető rendszer készüljön. A program nincs túlbonyolítva olyan funkciókkal, amelyekre általában nincs szükség az ilyen típusú könyvtárakban. Ennek ellenére a programrendszer tartalmaz minden olyan funkciót melyek használatával a könyvtárakban teljesen kiváltható az összes a NanLIB használata előtt papíron végzett adminisztrációs és feldolgozási munka. A programrendszer fejlesztését körülbelül fél éves előkészítő munka előzte meg. A rendszer közvetlenül a felhasználók igényeihez lett igazítva. A gondos tervezés ellenére a mai napig is folyamatos a programrendszer fejlesztése. A jelenlegi fejlesztések viszont a programrendszer alapjait nem érintik.
A fejlesztéseknek két iránya van.

1. Már meglevő modulok fejlesztése:
  • A már meglevő funkcióikon a felhasználók tapasztalatai alapján módosítások történhetnek. Ezáltal a program még inkább a gyakorlati igényekhez lesz igazítva.
  • A változó központi statisztikai előírások miatt is folyamatosan szükség van a statisztikai funkciók fejlesztésére.
  • A modulok új, a felhasználók napi munkája során felmerülő igényeknek megfelelő funkciókkal egészülnek ki. Ezáltal a programrendszer követi a felhasználói igények folyamatos bővülését.
2. Új modulok fejlesztése:
  • A felhasználók igényei alapján új speciális modulok fejlesztése. Például így készült a folyóirat és az ellátórendszeri speciális leltár modul.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a könyvtárakban az összes munkafolyamatot (katalogizálás, rendelés, törlés, kölcsönzés, leltározás...) számítógép segítségével végezzék. Használatával az összes munkafolyamat leegyszerűsödik. A könyvtári dokumentumok adatai és a nyilvántartási adatok között is könnyen és sokoldalúan lehet keresni. A dokumentumok összes adatára keresni lehet. A keresés egyszerű, akár az olvasók számára is könnyen elsajátítható.

A programrendszer modulokból épül fel. Minden felhasználónak csak azt a modult kell megvásárolnia, amire ténylegesen szüksége van. A rendszer alap modulja a katalogizáló modul. A katalogizáló modul nélkül egyetlen más modul sem használható. Tehát a rendszer megvásárlásakor legalább a katalogizáló modult meg kell vásárolni.

A teljes NanLIB rendszernek kétféle változata van. Ezek csak a katalogizáló modul egyes funkcióiban térnek el egymástól. A különbségek a katalogizáló modul részletes bemutatásánál vannak megemlítve. Mindkét rendszernek más-más felhasználói köre van.


  1. Ellátórendszeri változat: Könyvtárellátási szolgáltató rendszereket (ellátórendszereket) működtető könyvtárak használhatják. Nem csak egy, hanem több könyvtár dokumentumainak lehet rögzíteni az adatait. Az ellátórendszerek működését segítő funkciókat is tartalmaz. (Szállítások, nagy mennyiségű rendelések... támogatása.)
  2. Egy könyvtáras változat: Egy önálló (városi, községi, iskolai, intézményi) vagy ellátórendszeri könyvtár (KSZR tagkönyvtár) használhatja. Csak egy könyvtár dokumentumainak rögzítését teszi lehetővé.

A győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez tartozó könyvtárak dokumentum állományának nyilvántartására használják a programnak azt a változatát, amely nem csak egy, hanem több könyvtár könyvállományának nyilvántartására is alkalmas. A programrendszert a 3 KSZR központban a rendszerhez csatlakozott tagkönyvtárak adatainak nyilvántartására használják.
A győri rendszerhez (és alrendszerekhez) tartozó tagkönyvtárak online katalógusai a http://gyor.nanlib.hu oldalon érhetőek el.